Aktualności

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP w postaci e-learningów prowadzone są dla następujących grup zawodowych:

 • Szkolenia okresowe dla kierowników i osób zarządzających
 • Szkolenia okresowe dla właścicieli przedsiębiorstw
 • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych
 • Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenia BHP dla pracowników robotniczych oraz warsztaty z bezpieczeństwa i higieny sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzane są wyłącznie w postaci kursów stacjonarnych zgodnie z § 15 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. z późn. zm.) .

Ponadto zapraszamy na:

Zapraszamy do współpracy!

Szkolenia MŚP

Szkolenia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Chcesz się doszkolić, podnieść swoje umiejętności, być na bieżąco z nowoczesnymi zagadnieniami w dziedzinie prowadzenia biznesu – proponujemy Ci szkolenia:

 • Jak rozwijać swój biznes
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem
 • E-marketing
 • Skuteczna kampania reklamowa
 • Profesjonalny sprzedawca
 • Obsługa trudnego klienta
 • Telemarketing
 • Efektywna komunikacja marketingowa
 • Kreatywność i innowacyjność w przedsiębiorstwie
 • Prawo pracy dla początkujących
 • Kadry i płace
 • Finansowanie inwestycji
 • Reklamacje po nowelizacji

  …i wiele innych.

Ponadto zapraszamy na:

Zapraszamy do współpracy!

Szkolenia

Szkolenie to bardzo dobra forma zdobywania nowych umiejętności oraz podnoszenia własnych kompetencji. Nasza firma posiada szeroki wachlarz realizowanych szkoleń. Należą do nich między innymi szkolenia o poniższej tematyce:

 • Jak rozwijać swój biznes
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie ze stresem
 • E-marketing
 • Skuteczna kampania reklamowa
 • Profesjonalny sprzedawca
 • Obsługa trudnego klienta
 • Telemarketing
 • Efektywna komunikacja marketingowa
 • Kreatywność i innowacyjność w przedsiębiorstwie
 • Prawo pracy dla początkujących
 • Kadry i płace dla zielonych
 • Specjalista ds. HR
 • Przedstawiciel handlowy
 • Zrozumieć osobę psychicznie chorą
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun osoby starszej
 • Doradca zawodowy
 • Aktywizacja osób starszych z chorobami otępiennymi

oraz

 • Szkolenia indywidualne pod zamówienie konkretnego klienta

Sprawdź jakie szkolenie jest dla Ciebie interesujące i skontaktuj się z nami.

Szkolenia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – MŚP

Szkolenia BHP

Samodoskonalenie

 

Zapraszamy do współpracy!

Formularz kontaktowy

Learn more

Szkolenia

Szkolenia, to tylko szczyt góry lodowej…

Co Ty właściwie robisz oprócz szkoleń? Co Ty masz do roboty? Ale ta praca musi być nudna. Masz bardzo mało obowiązków! A bhp-owiec to tylko chodzi na szkolenia i na dodatek przynudza strasznie!

Czy Ty też masz takie odczucia myśląc o bhp-owcu? To od razu wyprowadzam Cię z błędu. Praca bhp-owca, to nie tylko szkolenia i w dodatku u mnie – nigdy nie są nudne!!!

Według kodeksu pracy każdy pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim przedsiębiorstwie. Zobowiązany jest również do przestrzegania zapisu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, który jasno określa obowiązki związane z BHP.

Dzisiaj dowiesz się o ciemnej stronie pracy bhp-owca (nie tylko w spódnicy), ukrytej w pieleszach cichego biura i pracy w przedsiębiorstwach.

SZKOLENIA:

Do każdego szkolenia przygotowuje się indywidualnie, tu każdy szczegół jest ważny. Przede wszystkim profil działalności, określone stanowiska pracy, liczba pracowników, substancje niebezpieczne, pracy szczególnie niebezpieczne oraz czynniki środowiska pracy. A ponadto przygotowuje prezentacje, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, pogadanki i burze mózgów. Na moim szkoleniu oprócz przyswojenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, staram się przełamać stereotyp nudnego bhp-owca mruczącego cos pod nosem. Dokumenty, które muszę również przygotować i przechowywać w swoim archiwum, to:

 • Testy na zakończenie szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Dzienniki szkolenia
 • Oświadczenia o odbyciu szkolenia
 • Protokoły egzaminacyjne
 • Ramowe programy szkolenia
 • Szczegółowe programy każdego szkolenia
 • Wpisy do rejestru szkoleń (każda osoba przeszkolona)
 • Listy obecności ze szkoleń

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO:

Co to jest ocena ryzyka zawodowego i dlaczego jest obowiązkiem dla każdego pracownika, pisałam w poprzednich wpisach. Tutaj przedstawię Ci z czego szczegółowo się składa:

 • Opis zakładu pracy
 • Opis stanowiska pracy, który podlega ocenie
 • Metoda oceny
 • Lista zagrożeń na konkretnym stanowisku
 • Karta oceny ryzyka zawodowego
 • Podsumowanie
 • Lista osób zapoznanych z Oceną Ryzyka Zawodowego

INSTRUKCJE BHP:

Na każdym stanowisku/dziale musi być stworzona teczka/skoroszyt, w którym znajdują się instrukcje oraz lista pracowników pracujących na danym stanowisku/dziale, którzy zapoznali się z instrukcjami oraz potwierdzili to własnoręcznym podpisem.

Tworzenie instrukcji to obowiązek każdego behapowca!

KONTROLA I ZALECENIA POKONTROLNE PIP, PIS I OŚ

Jeżeli firma ma podpisaną umowę o współpracę z bhp-owcem lub bhp-owca zatrudnia, jest on zobowiązany brać czynny udział w kontroli i w pełni wykonywać zalecenia pokontrolne. Oczywiście jego zadaniem przed kontrolą jest przygotować niezbędną dokumentacje.

BADANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH:

Jeżeli w przedsiębiorstwie występują prace szczególnie niebezpieczne, warunki są niebezpieczne, każdy pracodawca ma obowiązek badać czynniki szkodliwe i zapoznać z ich wynikami pracujących w takich warunkach pracowników. Bhp-owiec zobowiązany jest do pilnowania terminów badań, zamawia je w firmach zewnętrznych lub sam je przeprowadza. Ja, jako bhp-owiec w spódnicy osobiście prowadzę rejestr badań i wpisuje ich kolejne terminy.

Teraz pewnie się zastanawiasz jakie badania muszą być przeprowadzane. Już spieszę z odpowiedzią: m.in. hałas, zapylenie, instalacje elektryczne, poziom natężenia światła, kontrole stanu budynków, kontrole kominiarskie oraz wiele, wiele innych dostosowanych do konkretnego profilu działalności.

WYPADKI PRZY PRACY:

Tu również oprócz oględzin miejsca wypadku, spisania zeznań od poszkodowanego oraz świadków, bhp-owiec ma obowiązek przygotować szereg dokumentów, które dodatkowo mają swoje nieprzekraczalne termin wykonalności:

 • Protokół powypadkowy (do 14 dni od zaistnienia wypadku)
 • Zawiadomienie do ZUS o wypadku
 • Zawiadomienie GUS-u
 • Pismo o odszkodowanie do ZUS-u
 • Pismo o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej (o ile w firmie jest podpisane ubezpieczanie grupowe – jeżeli nie, to polecam, a jak nie wiesz do kogo się zwrócić napisz do mnie, a polecę Ci zaufaną agentkę ubezpieczeniową)
 • Rejestr wypadków przy pracy (nawet jeżeli w danym roku nie było żadnego wypadku należy taki prowadzić)
 • Rejestr potencjalnych wypadków oraz zagrożeń pożarowych

MASZYNY:

Tutaj przede wszystkim ważne jest dostosowanie starych maszyn do przepisów i norm unii europejskiej, ale także to, by były dostępne ich instrukcje używania, książki przeglądów kontrolnych, a także zgłoszenia nowych maszyn podlegających kontroli do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

UMOWY, REGULAMINY:

Wg rozporządzenia każdy zakład zatrudniający powyżej 25 osób ma obowiązek tworzenia i aktualizowania regulaminu pracy. Ja, jako bhp-owiec w spódnicy, pomagam w jego tworzeniu, a także zalecam tworzyć go przy zatrudnianiu mniejszej ilości osób, ponieważ bardzo ułatwia pracę kadrowej oraz moją własną.

Jeżeli teraz zastanawiasz się nad regulaminem, albo zapisami, które dotyczą bhp w aktach osobowych odsyłam Cię do artykułu, w którym zawarte są odpowiedzi na te pytania.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Tu przede wszystkim chodzi o umowy z odbiorcą śmieci, o ich segregację, ale również oczyszczalnie wody oraz jej badania. Poza tym również szkolenia i wdrażanie systemu oszczędzania wody i energii, ale również nauka o nie-marnowaniu żywności (mam nadzieję, że o tym już wiecie podczytując mojego bloga o nie marnowaniu www.nie-marnuje.pl)

PPOŻ:

To miedzy innymi:

 • Legalizacja gaśnic
 • Instrukcje bhp do użytku gaśnic
 • Instrukcje PPOŻ
 • Próbne ewakuacje
 • Plany ewakuacyjne
 • Drogi ewakuacyjne

KONTROLA WARUNKÓW PRACY:

Nie zapowiedziane kontrole warunków pracy w godzinach jej trwania również należą do moich obowiązkiem. W firmach, z którymi mam podpisaną umowę o współpracy, przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzam taką kontrolę. Jeżeli firma ma bhp-owca na etacie, przynajmniej raz w tygodniu powinny odbywać się takie kontrole, a ich przeprowadzenie powinno być zwieńczone sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja z kontroli powinna zawierać:

 • Rejestr kontroli
 • Zdjęcia
 • Informacja o czynnościach do poprawki
 • Ewentualnie wniosek do pracodawcy o ukaranie pracownika za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp

Uff, to na tyle, dodatkowo muszę zaznaczyć, że jako bhp-owiec w spódnicy, biorę czynny udział w różnego rodzaju audytach przeprowadzanych przez zewnętrzne jednostki, które bardzo często na wysokim poziomie stawiają bezpieczeństwo pracy we współpracujących z nimi firmach, co oczywiście mnie osobiście bardzo cieszy!
Czy nadal uważasz, że bhp-owiec prowadzi tylko szkolenia? Mam nadzieje, że nieco otwarłam Ci oczy pokazując z czym w codziennej pracy musi mierzyć się każdy bhp-owiec – nie tylko w spódnicy.

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, mam małą niespodziankę! Skrupulatne przygotowuję się do otwarcia swojego sklepu internetowego na stronie bhpikadry.pl. W nim, oprócz szkoleń na zasadach e-learningu każdy będzie mógł zakupić wszystko to, co jest potrzebne w przedsiębiorstwie, a dotyczy bhp, kadr i szkoleń, a także dużo, dużo więcej, ale teraz o tym ciii… dowiecie się w swoim czasie.

Pozdrawiam serdecznie
Monika

Akta osobowe i zawarta w nich dokumentacja BHP

Wszem i wobec wiadomo, że wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia akt osobowych swoich pracowników.

W dzisiejszym wpisie przypomnę Wam zasady prowadzenia takich akt oraz dokładnie zaznaczę, w którym miejscu znajdują się dokumenty związane z BHP.

Wracając do Naszej Mariolki, której prezes zlecił założenie teczki osobowej dla nowo zatrudnione pracownika, ponieważ kadrowa przebywa na zwolnieniu chorobowym ( co oczywiście nie zwalnia pracodawcy z założenia akt osobowych). Mariolka nie byłaby sobą, gdyby nie sprawdziła wszystkiego w internecie i to tam właśnie dowiedziała się, że akta osobowe podzielone są na trzy części:

 • Cześć A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B – dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia
 • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Dowiedziała się również, że wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych muszą być odpowiednio ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym, czyli według daty wpłynięcia do działu kadr. Ponadto każda z części musi zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów – wypisany na pierwszej stronie poszczególnych części.

Mariolka zadzwoniła też do Bhpowca w spódnicy aby ustalić dokładnie, jakie dokumenty są potrzebne w teczkach osobowych pracowników.

Co ustaliła i jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia, czyli zaczynamy:
Część A:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę
 • świadectwa pracy
 • kwalifikacje zawodowe
 • orzeczenie lekarskie

Bhp-owiec w spódnicy podpowiedziała Mariolce, że w aktach osobowych przechowuje się tylko kopie lub odpisy składanych dokumentów.

Przechodzimy do Części B, w której początkowych dokumentów jest dużo więcej niż w części A oraz w miarę upływającego czasu zatrudnienia powiększa się ich ilość:

 • umowa o pracę
 • zakres obowiązków!
 • informacja pracownicza (m.in. o ryzyku zawodowym, czasie pracy, wypowiedzeniu)
 • przepisy BHP
 • karta przydziału odzieży ochronnej i roboczej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
 • kwestionariusz osoby zatrudnionej
 • oświadczenie pracownika – rodzica
 • PIT 2
 • informacja dotycząca równego traktowania
 • oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu
 • badania okresowe
 • umowa o zakazie konkurencji
 • umowa o powierzenie mienia
 • urlop wychowawczy i bezpłatny

Mariolka dowiedziała się, od Bhpowczyni w spódnicy, że pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dotyczącej:

 • podejrzeń o choroby zawodowe
 • wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy
 • dokumentacji świadczeń, które związane są z tymi chorobami i wypadkami

Natomiast w Części C powinniśmy zamieścić:

 • oświadczenie o wypowiedzeniu
 • kopia świadectwa pracy

Droga Kreatorko, abyś nie musiała wyszukiwać tego artykuły aby sprawdzić zawartość swoich akt osobowych w prezencie przesyłam Ci do pobrania moją autorską ściągę z zakresem akt osobowych do wydrukowania w formacie pdf. Ponieważ zmieniam i ja się dla Ciebie zapraszam na moją nowa stronę internetową www.bhpikadry.com.pl gdzie teraz masz unikatową okazję zapisania się na newsletter wraz z którym otrzymasz bezpłatną godzinną konsultacje biznesową w wybranym przez Ciebie temacie oraz w formie, która najbardziej będzie Ci odpowiadać (osobista, telefoniczna, mailowa, albo poprzez skype).
Serdecznie zapraszam, oferta ograniczona czasowo, a następna taka dopiero za rok!

Pozdrawiam serdecznie

Monika Obrzut
Bhp-owiec w spódnicy

Wypadek i co dalej… cd…

W ostatnim moim artykule, mogłyście już o nim zapomnieć, bo to dawno było, poznaliście Mariolkę, która pracuje w biurze i uległa wypadkowi przy pracy. Mariolce skończyło się zwolnienie chorobowe, ukończyła również rehabilitację. Oczywiście przeciągnęło się to w czasie i trwało pełne dwa miesiące.

Szefu Naszej bohaterki zadzwonił do bhp-owca w spódnicy, aby ustalić dalszy plan działania. Przypomnę tylko, że Mariolka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czuje się dobrze i chce wracać do pracy!

W tej sytuacji do obowiązków szefa Mariolki, po jej powrocie do pracy należy:

Po pierwsze: wysłać ją na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy, aby sprawdzić czy Mariolka jest zdrowa i może wrócić na swoje stanowisko pracy.

Przypominam, że za badania płaci szef Mariolki, oraz, że każda firma zatrudniająca pracowników musi mieć podpisaną umowę z zakładem medycyny pracy, gdzie po wypełnieniu odpowiedniego skierowania wysyła się pracowników!

Po drugie: Szef lub kierownik dzwoni do bhp-owca w spódnicy i informuje o powrocie do pracy pracownicy po dłuższym chorobowym. Bhp-owiec przeprowadza szkolenie przypominające.

Przypominam również, że za szkolenie BHP przypominające płaci pracodawca!!!

Po trzecie: Bhp-owiec w spódnicy wręcza Mariolce druk N-9 do wypełnienia przez lekarza prowadzącego. Najczęściej jest to lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista , u którego leczył się pracownik po przebytym wypadku w pracy lub drodze do/z pracy.
Mariolka zostaje również poproszona o przyniesienie ksera potwierdzonego za zgodnością z oryginałem Historii Choroby ze swojej przychodni.

Po czwarte: Bhp-owiec w spódnicy robi ksero tych dokumentów, zabiera ze sobą oryginał protokołu wypadkowego i ostatnie (przed wypadkiem) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypisuje wniosek o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i zanosi to wszystko do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ma 14 dni na ustalenie wizyty Mariolki u lekarza orzecznika.

Podsumowując:

 • Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, po powrocie do pracy ma obowiązek:
  • Przejść badania lekarskie umożliwiające powrót na to samo stanowisko pracy
  • Uczestniczyć w szkoleniu przypominającym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Dostarczyć uzupełniony druk N-9 oraz historie choroby (jeżeli chce się ubiegać o odszkodowanie z ZUS-u)

Pamiętaj! Nawet najmniejszy uszczerbek na zdrowiu, to Twój ból i Twoje cierpienie, dlatego gdy tylko możesz upominaj się o swoje!
Powyżej wymienione dokumenty są obowiązkiem Twojego szefa, lub Ciebie Szefowo! Pracownik musi uzyskać pomoc w ich wypełnieniu i nie może zabronić Ci starać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych!

Bhp-owiec w spódnicy!!!
Monika

P.S.
Masz jakiś problem, potrzebujesz porady bhp-owca w spódnicy, serdecznie zapraszam na konsultacje. Na hasło „Kreatorka” otrzymasz 30% zniżki.