Kadry i płace…

Ponadto oferujemy: – Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób – Sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40) – Prowadzenie kart przychodów pracowników – Zakładanie akt osobowych – Przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów – Sporządzanie świadectw pracy – Ustalanie uprawnień urlopowych – Wystawianie …

Read More

Biuro On-Line

Wychodząc na przeciw naszym kontrahentom, proponujemy również obsługę biura On-Line, w zakresie: – Korespondencji przychodzącej i wychodzącej (e-mail) – Wystawiania zaświadczeń, – Przygotowania i formułowania dokumentacji formalnej – Przygotowywania ofert, pism i raportów – Sprawozdawczości wewnętrznej – Obsługi spraw komorniczych i alimentacyjnych – Sporządzania umów cywilno-prawnych, zlecenia i o dzieło – Wystawiania faktur VAT

Read More

Kadry i płace

Nasza firma zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie prowadzenia: – Dokumentacji zatrudnienia pracowników – Wyliczenia i kontroli stażu pracy – Określenia i kontroli praw urlopowych pracowników – Przygotowania informacji o zatrudnieniu – Zakładania i prowadzenia akt osobowych – Prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy – Kontrolowania terminów badań lekarskich – Dodatkowych umów z pracownikami (m.in. o …

Read More