Kadry i płace…

Ponadto oferujemy:
– Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób
– Sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
– Prowadzenie kart przychodów pracowników
– Zakładanie akt osobowych
– Przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów
– Sporządzanie świadectw pracy
– Ustalanie uprawnień urlopowych
– Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Biuro On-Line

Wychodząc na przeciw naszym kontrahentom, proponujemy również obsługę biura On-Line, w zakresie:
– Korespondencji przychodzącej i wychodzącej (e-mail)
– Wystawiania zaświadczeń,
– Przygotowania i formułowania dokumentacji formalnej
– Przygotowywania ofert, pism i raportów
– Sprawozdawczości wewnętrznej
– Obsługi spraw komorniczych i alimentacyjnych
– Sporządzania umów cywilno-prawnych, zlecenia i o dzieło
– Wystawiania faktur VAT

Kadry i płace

Nasza firma zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie prowadzenia:

– Dokumentacji zatrudnienia pracowników
– Wyliczenia i kontroli stażu pracy
– Określenia i kontroli praw urlopowych pracowników
– Przygotowania informacji o zatrudnieniu
– Zakładania i prowadzenia akt osobowych
– Prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
– Kontrolowania terminów badań lekarskich
– Dodatkowych umów z pracownikami (m.in. o zakazie konkurencji, użytkowania samochodów służbowych, itp.)
– Sporządzania zestawień kadrowych
– Doradztwa specjalistycznego
– Współpracy z urzędami pracy (staże, zatrudnianie nowych pracowników)
– Sporządzanie list płac
– Sporządzanie umów zleceń i o dzieło