bhpikadry.pl

Kadry i płace

Nasza firma zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie prowadzenia:

– Dokumentacji zatrudnienia pracowników
– Wyliczenia i kontroli stażu pracy
– Określenia i kontroli praw urlopowych pracowników
– Przygotowania informacji o zatrudnieniu
– Zakładania i prowadzenia akt osobowych
– Prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
– Kontrolowania terminów badań lekarskich
– Dodatkowych umów z pracownikami (m.in. o zakazie konkurencji, użytkowania samochodów służbowych, itp.)
– Sporządzania zestawień kadrowych
– Doradztwa specjalistycznego
– Współpracy z urzędami pracy (staże, zatrudnianie nowych pracowników)
– Sporządzanie list płac
– Sporządzanie umów zleceń i o dzieło