bhpikadry.pl

Kadry i Płace

Nasza firma zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie prowadzenia:

 • Dokumentacji zatrudnienia pracowników
 • Wyliczenia i kontroli stażu pracy
 • Określenia i kontroli praw urlopowych pracowników
 • Przygotowania informacji o zatrudnieniu
 • Zakładania i prowadzenia akt osobowych
 • Prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
 • Kontrolowania terminów badań lekarskich
 • Dodatkowych umów z pracownikami (m.in. o zakazie konkurencji, użytkowania samochodów służbowych, itp.)
 • Sporządzania zestawień kadrowych
 • Doradztwa specjalistycznego
 • Współpracy z urzędami pracy (staże, zatrudnianie nowych pracowników)
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie umów zleceń i o dzieło
 • Prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnionych osób
 • Sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników
 • Zakładanie akt osobowych
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Ustalanie uprawnień urlopowych
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wychodząc na przeciw naszym kontrahentom, proponujemy również obsługę biura On-Line, w zakresie:

 • Korespondencji przychodzącej i wychodzącej (e-mail)
 • Wystawiania zaświadczeń,
 • Przygotowania i formułowania dokumentacji formalnej
 • Przygotowywania ofert, pism i raportów
 • Sprawozdawczości wewnętrznej
 • Obsługi spraw komorniczych i alimentacyjnych
 • Sporządzania umów cywilno-prawnych, zlecenia i o dzieło
 • Wystawiania faktur VAT

Zapraszamy do współpracy!