Szkolenia BHP

Szkolenia BHP w postaci e-learningów prowadzone są dla następujących grup zawodowych:

  • Szkolenia okresowe dla kierowników i osób zarządzających
  • Szkolenia okresowe dla właścicieli przedsiębiorstw
  • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych
  • Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

Szkolenia BHP dla pracowników robotniczych oraz warsztaty z bezpieczeństwa i higieny sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzane są wyłącznie w postaci kursów stacjonarnych zgodnie z § 15 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. z późn. zm.) .

Ponadto zapraszamy na:

Zapraszamy do współpracy!