Szkolenia, to tylko szczyt góry lodowej…

Co Ty właściwie robisz oprócz szkoleń? Co Ty masz do roboty? Ale ta praca musi być nudna. Masz bardzo mało obowiązków! A bhp-owiec to tylko chodzi na szkolenia i na dodatek przynudza strasznie!

Czy Ty też masz takie odczucia myśląc o bhp-owcu? To od razu wyprowadzam Cię z błędu. Praca bhp-owca, to nie tylko szkolenia i w dodatku u mnie – nigdy nie są nudne!!!

Według kodeksu pracy każdy pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim przedsiębiorstwie. Zobowiązany jest również do przestrzegania zapisu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, który jasno określa obowiązki związane z BHP.

Dzisiaj dowiesz się o ciemnej stronie pracy bhp-owca (nie tylko w spódnicy), ukrytej w pieleszach cichego biura i pracy w przedsiębiorstwach.

SZKOLENIA:

Do każdego szkolenia przygotowuje się indywidualnie, tu każdy szczegół jest ważny. Przede wszystkim profil działalności, określone stanowiska pracy, liczba pracowników, substancje niebezpieczne, pracy szczególnie niebezpieczne oraz czynniki środowiska pracy. A ponadto przygotowuje prezentacje, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, pogadanki i burze mózgów. Na moim szkoleniu oprócz przyswojenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, staram się przełamać stereotyp nudnego bhp-owca mruczącego cos pod nosem. Dokumenty, które muszę również przygotować i przechowywać w swoim archiwum, to:

 • Testy na zakończenie szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Dzienniki szkolenia
 • Oświadczenia o odbyciu szkolenia
 • Protokoły egzaminacyjne
 • Ramowe programy szkolenia
 • Szczegółowe programy każdego szkolenia
 • Wpisy do rejestru szkoleń (każda osoba przeszkolona)
 • Listy obecności ze szkoleń

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO:

Co to jest ocena ryzyka zawodowego i dlaczego jest obowiązkiem dla każdego pracownika, pisałam w poprzednich wpisach. Tutaj przedstawię Ci z czego szczegółowo się składa:

 • Opis zakładu pracy
 • Opis stanowiska pracy, który podlega ocenie
 • Metoda oceny
 • Lista zagrożeń na konkretnym stanowisku
 • Karta oceny ryzyka zawodowego
 • Podsumowanie
 • Lista osób zapoznanych z Oceną Ryzyka Zawodowego

INSTRUKCJE BHP:

Na każdym stanowisku/dziale musi być stworzona teczka/skoroszyt, w którym znajdują się instrukcje oraz lista pracowników pracujących na danym stanowisku/dziale, którzy zapoznali się z instrukcjami oraz potwierdzili to własnoręcznym podpisem.

Tworzenie instrukcji to obowiązek każdego behapowca!

KONTROLA I ZALECENIA POKONTROLNE PIP, PIS I OŚ

Jeżeli firma ma podpisaną umowę o współpracę z bhp-owcem lub bhp-owca zatrudnia, jest on zobowiązany brać czynny udział w kontroli i w pełni wykonywać zalecenia pokontrolne. Oczywiście jego zadaniem przed kontrolą jest przygotować niezbędną dokumentacje.

BADANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH:

Jeżeli w przedsiębiorstwie występują prace szczególnie niebezpieczne, warunki są niebezpieczne, każdy pracodawca ma obowiązek badać czynniki szkodliwe i zapoznać z ich wynikami pracujących w takich warunkach pracowników. Bhp-owiec zobowiązany jest do pilnowania terminów badań, zamawia je w firmach zewnętrznych lub sam je przeprowadza. Ja, jako bhp-owiec w spódnicy osobiście prowadzę rejestr badań i wpisuje ich kolejne terminy.

Teraz pewnie się zastanawiasz jakie badania muszą być przeprowadzane. Już spieszę z odpowiedzią: m.in. hałas, zapylenie, instalacje elektryczne, poziom natężenia światła, kontrole stanu budynków, kontrole kominiarskie oraz wiele, wiele innych dostosowanych do konkretnego profilu działalności.

WYPADKI PRZY PRACY:

Tu również oprócz oględzin miejsca wypadku, spisania zeznań od poszkodowanego oraz świadków, bhp-owiec ma obowiązek przygotować szereg dokumentów, które dodatkowo mają swoje nieprzekraczalne termin wykonalności:

 • Protokół powypadkowy (do 14 dni od zaistnienia wypadku)
 • Zawiadomienie do ZUS o wypadku
 • Zawiadomienie GUS-u
 • Pismo o odszkodowanie do ZUS-u
 • Pismo o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej (o ile w firmie jest podpisane ubezpieczanie grupowe – jeżeli nie, to polecam, a jak nie wiesz do kogo się zwrócić napisz do mnie, a polecę Ci zaufaną agentkę ubezpieczeniową)
 • Rejestr wypadków przy pracy (nawet jeżeli w danym roku nie było żadnego wypadku należy taki prowadzić)
 • Rejestr potencjalnych wypadków oraz zagrożeń pożarowych

MASZYNY:

Tutaj przede wszystkim ważne jest dostosowanie starych maszyn do przepisów i norm unii europejskiej, ale także to, by były dostępne ich instrukcje używania, książki przeglądów kontrolnych, a także zgłoszenia nowych maszyn podlegających kontroli do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

UMOWY, REGULAMINY:

Wg rozporządzenia każdy zakład zatrudniający powyżej 25 osób ma obowiązek tworzenia i aktualizowania regulaminu pracy. Ja, jako bhp-owiec w spódnicy, pomagam w jego tworzeniu, a także zalecam tworzyć go przy zatrudnianiu mniejszej ilości osób, ponieważ bardzo ułatwia pracę kadrowej oraz moją własną.

Jeżeli teraz zastanawiasz się nad regulaminem, albo zapisami, które dotyczą bhp w aktach osobowych odsyłam Cię do artykułu, w którym zawarte są odpowiedzi na te pytania.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Tu przede wszystkim chodzi o umowy z odbiorcą śmieci, o ich segregację, ale również oczyszczalnie wody oraz jej badania. Poza tym również szkolenia i wdrażanie systemu oszczędzania wody i energii, ale również nauka o nie-marnowaniu żywności (mam nadzieję, że o tym już wiecie podczytując mojego bloga o nie marnowaniu www.nie-marnuje.pl)

PPOŻ:

To miedzy innymi:

 • Legalizacja gaśnic
 • Instrukcje bhp do użytku gaśnic
 • Instrukcje PPOŻ
 • Próbne ewakuacje
 • Plany ewakuacyjne
 • Drogi ewakuacyjne

KONTROLA WARUNKÓW PRACY:

Nie zapowiedziane kontrole warunków pracy w godzinach jej trwania również należą do moich obowiązkiem. W firmach, z którymi mam podpisaną umowę o współpracy, przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzam taką kontrolę. Jeżeli firma ma bhp-owca na etacie, przynajmniej raz w tygodniu powinny odbywać się takie kontrole, a ich przeprowadzenie powinno być zwieńczone sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja z kontroli powinna zawierać:

 • Rejestr kontroli
 • Zdjęcia
 • Informacja o czynnościach do poprawki
 • Ewentualnie wniosek do pracodawcy o ukaranie pracownika za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp

Uff, to na tyle, dodatkowo muszę zaznaczyć, że jako bhp-owiec w spódnicy, biorę czynny udział w różnego rodzaju audytach przeprowadzanych przez zewnętrzne jednostki, które bardzo często na wysokim poziomie stawiają bezpieczeństwo pracy we współpracujących z nimi firmach, co oczywiście mnie osobiście bardzo cieszy!
Czy nadal uważasz, że bhp-owiec prowadzi tylko szkolenia? Mam nadzieje, że nieco otwarłam Ci oczy pokazując z czym w codziennej pracy musi mierzyć się każdy bhp-owiec – nie tylko w spódnicy.

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, mam małą niespodziankę! Skrupulatne przygotowuję się do otwarcia swojego sklepu internetowego na stronie bhpikadry.pl. W nim, oprócz szkoleń na zasadach e-learningu każdy będzie mógł zakupić wszystko to, co jest potrzebne w przedsiębiorstwie, a dotyczy bhp, kadr i szkoleń, a także dużo, dużo więcej, ale teraz o tym ciii… dowiecie się w swoim czasie.

Pozdrawiam serdecznie
Monika