Akta osobowe i zawarta w nich dokumentacja BHP

Wszem i wobec wiadomo, że wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia akt osobowych swoich pracowników.

W dzisiejszym wpisie przypomnę Wam zasady prowadzenia takich akt oraz dokładnie zaznaczę, w którym miejscu znajdują się dokumenty związane z BHP.

Wracając do Naszej Mariolki, której prezes zlecił założenie teczki osobowej dla nowo zatrudnione pracownika, ponieważ kadrowa przebywa na zwolnieniu chorobowym ( co oczywiście nie zwalnia pracodawcy z założenia akt osobowych). Mariolka nie byłaby sobą, gdyby nie sprawdziła wszystkiego w internecie i to tam właśnie dowiedziała się, że akta osobowe podzielone są na trzy części:

 • Cześć A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B – dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia
 • Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Dowiedziała się również, że wszystkie dokumenty znajdujące się w aktach osobowych muszą być odpowiednio ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym, czyli według daty wpłynięcia do działu kadr. Ponadto każda z części musi zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów – wypisany na pierwszej stronie poszczególnych części.

Mariolka zadzwoniła też do Bhpowca w spódnicy aby ustalić dokładnie, jakie dokumenty są potrzebne w teczkach osobowych pracowników.

Co ustaliła i jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia, czyli zaczynamy:
Część A:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę
 • świadectwa pracy
 • kwalifikacje zawodowe
 • orzeczenie lekarskie

Bhp-owiec w spódnicy podpowiedziała Mariolce, że w aktach osobowych przechowuje się tylko kopie lub odpisy składanych dokumentów.

Przechodzimy do Części B, w której początkowych dokumentów jest dużo więcej niż w części A oraz w miarę upływającego czasu zatrudnienia powiększa się ich ilość:

 • umowa o pracę
 • zakres obowiązków!
 • informacja pracownicza (m.in. o ryzyku zawodowym, czasie pracy, wypowiedzeniu)
 • przepisy BHP
 • karta przydziału odzieży ochronnej i roboczej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
 • kwestionariusz osoby zatrudnionej
 • oświadczenie pracownika – rodzica
 • PIT 2
 • informacja dotycząca równego traktowania
 • oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu
 • badania okresowe
 • umowa o zakazie konkurencji
 • umowa o powierzenie mienia
 • urlop wychowawczy i bezpłatny

Mariolka dowiedziała się, od Bhpowczyni w spódnicy, że pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dotyczącej:

 • podejrzeń o choroby zawodowe
 • wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy
 • dokumentacji świadczeń, które związane są z tymi chorobami i wypadkami

Natomiast w Części C powinniśmy zamieścić:

 • oświadczenie o wypowiedzeniu
 • kopia świadectwa pracy

Droga Kreatorko, abyś nie musiała wyszukiwać tego artykuły aby sprawdzić zawartość swoich akt osobowych w prezencie przesyłam Ci do pobrania moją autorską ściągę z zakresem akt osobowych do wydrukowania w formacie pdf. Ponieważ zmieniam i ja się dla Ciebie zapraszam na moją nowa stronę internetową www.bhpikadry.com.pl gdzie teraz masz unikatową okazję zapisania się na newsletter wraz z którym otrzymasz bezpłatną godzinną konsultacje biznesową w wybranym przez Ciebie temacie oraz w formie, która najbardziej będzie Ci odpowiadać (osobista, telefoniczna, mailowa, albo poprzez skype).
Serdecznie zapraszam, oferta ograniczona czasowo, a następna taka dopiero za rok!

Pozdrawiam serdecznie

Monika Obrzut
Bhp-owiec w spódnicy

Wypadek i co dalej… cd…

W ostatnim moim artykule, mogłyście już o nim zapomnieć, bo to dawno było, poznaliście Mariolkę, która pracuje w biurze i uległa wypadkowi przy pracy. Mariolce skończyło się zwolnienie chorobowe, ukończyła również rehabilitację. Oczywiście przeciągnęło się to w czasie i trwało pełne dwa miesiące.

Szefu Naszej bohaterki zadzwonił do bhp-owca w spódnicy, aby ustalić dalszy plan działania. Przypomnę tylko, że Mariolka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czuje się dobrze i chce wracać do pracy!

W tej sytuacji do obowiązków szefa Mariolki, po jej powrocie do pracy należy:

Po pierwsze: wysłać ją na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy, aby sprawdzić czy Mariolka jest zdrowa i może wrócić na swoje stanowisko pracy.

Przypominam, że za badania płaci szef Mariolki, oraz, że każda firma zatrudniająca pracowników musi mieć podpisaną umowę z zakładem medycyny pracy, gdzie po wypełnieniu odpowiedniego skierowania wysyła się pracowników!

Po drugie: Szef lub kierownik dzwoni do bhp-owca w spódnicy i informuje o powrocie do pracy pracownicy po dłuższym chorobowym. Bhp-owiec przeprowadza szkolenie przypominające.

Przypominam również, że za szkolenie BHP przypominające płaci pracodawca!!!

Po trzecie: Bhp-owiec w spódnicy wręcza Mariolce druk N-9 do wypełnienia przez lekarza prowadzącego. Najczęściej jest to lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista , u którego leczył się pracownik po przebytym wypadku w pracy lub drodze do/z pracy.
Mariolka zostaje również poproszona o przyniesienie ksera potwierdzonego za zgodnością z oryginałem Historii Choroby ze swojej przychodni.

Po czwarte: Bhp-owiec w spódnicy robi ksero tych dokumentów, zabiera ze sobą oryginał protokołu wypadkowego i ostatnie (przed wypadkiem) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypisuje wniosek o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i zanosi to wszystko do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ma 14 dni na ustalenie wizyty Mariolki u lekarza orzecznika.

Podsumowując:

 • Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, po powrocie do pracy ma obowiązek:
  • Przejść badania lekarskie umożliwiające powrót na to samo stanowisko pracy
  • Uczestniczyć w szkoleniu przypominającym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Dostarczyć uzupełniony druk N-9 oraz historie choroby (jeżeli chce się ubiegać o odszkodowanie z ZUS-u)

Pamiętaj! Nawet najmniejszy uszczerbek na zdrowiu, to Twój ból i Twoje cierpienie, dlatego gdy tylko możesz upominaj się o swoje!
Powyżej wymienione dokumenty są obowiązkiem Twojego szefa, lub Ciebie Szefowo! Pracownik musi uzyskać pomoc w ich wypełnieniu i nie może zabronić Ci starać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych!

Bhp-owiec w spódnicy!!!
Monika

P.S.
Masz jakiś problem, potrzebujesz porady bhp-owca w spódnicy, serdecznie zapraszam na konsultacje. Na hasło „Kreatorka” otrzymasz 30% zniżki.

BHP-owiec w spódnicy i wypadki przy pracy

Co to jest wypadek przy pracy? Kto może mu ulec? Jak wygląda dalsze postępowanie?

Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą! Jak to fachowo, groźnie i złowieszczo brzmi! Ale nic się nie martw, zaraz przetłumaczę Ci to na język zrozumiały dla każdego. Pozwól zatem, że opowiem Ci pewną historię!

Pani Mariolka pracuje w firmie konsultingowej na stanowisku sekretarki. Ma do swojej dyspozycji biurko, krzesło, komputer, telefon, skaner, drukarkę i niszczarkę. Oprócz tego w pokoju stoi regał z segregatorami oraz stolik i krzesła dla klientów oczekujących na konsultacje. Ponieważ funkcja, którą pełni wymaga eleganckiego ubioru zawsze chodzi w butach na wysokim obcasie. Tego feralnego dnia również takie miała ubrane. W południe Pani Mariolka wyszła do toalety. Skorzystała z niej, umyła ręce i wracała do swojego biura. Pech chciał, że podłoga w toalecie była mokra. Wracając poślizgnęła się na płytkach w swoim biurze i skręciła kostkę prawej nogi.

Zdarzenie było nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną – mokra podłoga w toalecie, spowodowało to uraz prawej nogi i nastąpiło w związku z pracą!

Pani Mariolka zawiadomiła swojego szefa o zaistniałej sytuacji. Szef zlecił posprzątanie toalety, udzielił pierwszej pomocy. Zawiózł do szpitala na izbę przyjęć. Powiadomił BHP-owca w spódnicy o zaistniałym wypadku.

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pierwszej pomocy, podjąć działania eliminujące zaistniałe zagrożenie i powiadomić specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pani Mariolce opatrzyli kostkę, dostała zwolnienie lekarskie na którym przebywała 21 dni. A co w tym czasie działo się w firmie i jak wyglądają sprawy po powrocie do pracy, czytaj dalej!
W czasie nieobecności pracownicy zebrał się zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca i bhp-owiec. Ustalili przebieg wydarzeń i spisali protokół powypadkowy, który zatwierdził szef i potwierdziła czytelnym podpisem Pani Mariolka. Ustalono, że podłoga w toalecie powinna być częściej ścierana i każdy zauważony przypadek mokrej podłogi zgłaszany Pani zajmującej się czyszczeniem powierzchni gładkich.

Postępowanie w sprawie wypadku, zebrać zespół powypadkowy – maksymalnie do 14 dni – napisać protokół i zatwierdzić go (pracodawca i poszkodowany). Wdrożyć w życie wnioski powypadkowe.

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Ci pojęcie wypadku przy pracy, pamiętaj, że w każdej pracy zdarzają się wypadki a ostrożność i koncentracja musi być zachowana zawsze i wszędzie.

Pozdrawiam serdecznie
BHP-owiec w spódnicy

Szkolenia BHP w firmach

Szkolenie bhp… ojej znowu kilka godzin spędzonych z podstarzałym facetem, który mówi no stop jedno i to samo, i na dodatek śmierdzą mu stopy! Ile z Was ma takie skojarzenia dotyczące szkoleń BHP? Niestety ja też to kiedyś przeżyłam i wtedy powiedziałam sobie: stop – nigdy taka nie będę!!!

Pracodawco, szkolenia bhp to bezpieczeństwo dla Twoich pracowników i dla Ciebie!

Poznajcie Mariolkę, załóżmy, że chce ona założyć własną firmę, na początku jednoosobową. Będzie zajmować się sprzedażą kursów przez internet. Praca miła, ciekawa, z perspektywą i przede wszystkim prowadzona w domu, bo Mariolka niedawno urodziła córeczkę!

Mariolka poszła do Urzędu Miasta, zarejestrowała działalność gospodarczą i zastanawia się co dalej? Znajomy podpowiedział jej, aby zainteresowała się BHP, bo kontrolują, bo ciągle się czepiają, bo mają pretensje. Mariolka nie lubi takich sytuacji, więc chce mieć wszystko w papierach elegancko zrobione. Zgłosiła się do znajomej, bhp-owca w spódnicy.

W jednoosobowej firmie pracodawca musi przejść szkolenie bhp dla pracodawców! Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie zatrudnić pracownika.

Znajoma Mariolki zaproponowała, szkolenie w formie samokształcenia kierowanego, umożliwia ono uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, z tym, że odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty lub internetu. Przypominała jej również o możliwości skorzystania konsultacji indywidualnych za pośrednictwem telefonu, internetu, poczty, bądź osobiście. Mariolka ukończyła szkolenie, przesłała wyniki testu do znajomej i otrzymała zaświadczenie, które jest ważne przez 5 kolejnych lat.

A teraz załóżmy, że Mariolka prowadzi już jakiś czas swoją firmę i potrzebuje kogoś do pomocy. Musi zatrudnić pracownika, a co ze szkoleniami bhp?

Szkolenie bhp dla pracowników musi się odbyć, przed dopuszczeniem do pracy, ma być okresowo powtarzane, odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy!

Mariolka zatrudniła Bernadettę na stanowisko młodszego konsultanta ds. szkoleń. Bernadetta ma swoje biurko i laptopa. Wyszukuje zlecenia i odpowiada za obsługę biura. Mariolka udzieliła jej instruktażu ogólnego, ponieważ zdobyła wiedzę na ten temat, poprzez samokształcenie kierowane. Instruktaż musi mieć miejsce w pierwszym dniu, w którym Bernadetta rozpoczęła pracę! Szkolenie wstępne jest ważne jeden rok. Następne szkolenie już musi przeprowadzić bhp-owiec w spódnicy!

To w jakiej formie zostanie przeprowadzone szkolenie, nie zależy od bhp-owca, lecz od stanowiska na którym pracujecie!

Szkolenia dla pracodawców, dla osób zarządzających pracownikami, dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych można przeprowadzić poprzez samokaształcenie kierowane. Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych tylko w formie seminarium, które jest nie krótsze niż pięć godzin lekcyjnych. Wszystkie szkolenia okresowe muszą zakończyć się zdaniem egzaminu, potwierdzającego zdobytą wiedzę.

Celem szkolenia bhp jest zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy oraz środkami i działaniami zapobiegawczymi. Pozwala poznać przepisy i zasady bhp. Kształtuje umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, uczy postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Pracodawco dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników!

Masz problem ze szkoleniami bhp, nie wiesz, jak „ugryźć” ten temat, napisz komentarz, zadaj pytanie, a na pewno uzyskasz rzetelną odpowiedź od Twojego bhp-owca w spódnicy!

Pozdrawiam
Monika
BHP-owiec w spódnicy