Szkolenia

Szkolenia, to tylko szczyt góry lodowej…

Co Ty właściwie robisz oprócz szkoleń? Co Ty masz do roboty? Ale ta praca musi być nudna. Masz bardzo mało obowiązków! A bhp-owiec to tylko chodzi na szkolenia i na dodatek przynudza strasznie!

Czy Ty też masz takie odczucia myśląc o bhp-owcu? To od razu wyprowadzam Cię z błędu. Praca bhp-owca, to nie tylko szkolenia i w dodatku u mnie – nigdy nie są nudne!!!

Według kodeksu pracy każdy pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim przedsiębiorstwie. Zobowiązany jest również do przestrzegania zapisu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, który jasno określa obowiązki związane z BHP.

Dzisiaj dowiesz się o ciemnej stronie pracy bhp-owca (nie tylko w spódnicy), ukrytej w pieleszach cichego biura i pracy w przedsiębiorstwach.

SZKOLENIA:

Do każdego szkolenia przygotowuje się indywidualnie, tu każdy szczegół jest ważny. Przede wszystkim profil działalności, określone stanowiska pracy, liczba pracowników, substancje niebezpieczne, pracy szczególnie niebezpieczne oraz czynniki środowiska pracy. A ponadto przygotowuje prezentacje, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, pogadanki i burze mózgów. Na moim szkoleniu oprócz przyswojenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, staram się przełamać stereotyp nudnego bhp-owca mruczącego cos pod nosem. Dokumenty, które muszę również przygotować i przechowywać w swoim archiwum, to:

 • Testy na zakończenie szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Dzienniki szkolenia
 • Oświadczenia o odbyciu szkolenia
 • Protokoły egzaminacyjne
 • Ramowe programy szkolenia
 • Szczegółowe programy każdego szkolenia
 • Wpisy do rejestru szkoleń (każda osoba przeszkolona)
 • Listy obecności ze szkoleń

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO:

Co to jest ocena ryzyka zawodowego i dlaczego jest obowiązkiem dla każdego pracownika, pisałam w poprzednich wpisach. Tutaj przedstawię Ci z czego szczegółowo się składa:

 • Opis zakładu pracy
 • Opis stanowiska pracy, który podlega ocenie
 • Metoda oceny
 • Lista zagrożeń na konkretnym stanowisku
 • Karta oceny ryzyka zawodowego
 • Podsumowanie
 • Lista osób zapoznanych z Oceną Ryzyka Zawodowego

INSTRUKCJE BHP:

Na każdym stanowisku/dziale musi być stworzona teczka/skoroszyt, w którym znajdują się instrukcje oraz lista pracowników pracujących na danym stanowisku/dziale, którzy zapoznali się z instrukcjami oraz potwierdzili to własnoręcznym podpisem.

Tworzenie instrukcji to obowiązek każdego behapowca!

KONTROLA I ZALECENIA POKONTROLNE PIP, PIS I OŚ

Jeżeli firma ma podpisaną umowę o współpracę z bhp-owcem lub bhp-owca zatrudnia, jest on zobowiązany brać czynny udział w kontroli i w pełni wykonywać zalecenia pokontrolne. Oczywiście jego zadaniem przed kontrolą jest przygotować niezbędną dokumentacje.

BADANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH:

Jeżeli w przedsiębiorstwie występują prace szczególnie niebezpieczne, warunki są niebezpieczne, każdy pracodawca ma obowiązek badać czynniki szkodliwe i zapoznać z ich wynikami pracujących w takich warunkach pracowników. Bhp-owiec zobowiązany jest do pilnowania terminów badań, zamawia je w firmach zewnętrznych lub sam je przeprowadza. Ja, jako bhp-owiec w spódnicy osobiście prowadzę rejestr badań i wpisuje ich kolejne terminy.

Teraz pewnie się zastanawiasz jakie badania muszą być przeprowadzane. Już spieszę z odpowiedzią: m.in. hałas, zapylenie, instalacje elektryczne, poziom natężenia światła, kontrole stanu budynków, kontrole kominiarskie oraz wiele, wiele innych dostosowanych do konkretnego profilu działalności.

WYPADKI PRZY PRACY:

Tu również oprócz oględzin miejsca wypadku, spisania zeznań od poszkodowanego oraz świadków, bhp-owiec ma obowiązek przygotować szereg dokumentów, które dodatkowo mają swoje nieprzekraczalne termin wykonalności:

 • Protokół powypadkowy (do 14 dni od zaistnienia wypadku)
 • Zawiadomienie do ZUS o wypadku
 • Zawiadomienie GUS-u
 • Pismo o odszkodowanie do ZUS-u
 • Pismo o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej (o ile w firmie jest podpisane ubezpieczanie grupowe – jeżeli nie, to polecam, a jak nie wiesz do kogo się zwrócić napisz do mnie, a polecę Ci zaufaną agentkę ubezpieczeniową)
 • Rejestr wypadków przy pracy (nawet jeżeli w danym roku nie było żadnego wypadku należy taki prowadzić)
 • Rejestr potencjalnych wypadków oraz zagrożeń pożarowych

MASZYNY:

Tutaj przede wszystkim ważne jest dostosowanie starych maszyn do przepisów i norm unii europejskiej, ale także to, by były dostępne ich instrukcje używania, książki przeglądów kontrolnych, a także zgłoszenia nowych maszyn podlegających kontroli do UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

UMOWY, REGULAMINY:

Wg rozporządzenia każdy zakład zatrudniający powyżej 25 osób ma obowiązek tworzenia i aktualizowania regulaminu pracy. Ja, jako bhp-owiec w spódnicy, pomagam w jego tworzeniu, a także zalecam tworzyć go przy zatrudnianiu mniejszej ilości osób, ponieważ bardzo ułatwia pracę kadrowej oraz moją własną.

Jeżeli teraz zastanawiasz się nad regulaminem, albo zapisami, które dotyczą bhp w aktach osobowych odsyłam Cię do artykułu, w którym zawarte są odpowiedzi na te pytania.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Tu przede wszystkim chodzi o umowy z odbiorcą śmieci, o ich segregację, ale również oczyszczalnie wody oraz jej badania. Poza tym również szkolenia i wdrażanie systemu oszczędzania wody i energii, ale również nauka o nie-marnowaniu żywności (mam nadzieję, że o tym już wiecie podczytując mojego bloga o nie marnowaniu www.nie-marnuje.pl)

PPOŻ:

To miedzy innymi:

 • Legalizacja gaśnic
 • Instrukcje bhp do użytku gaśnic
 • Instrukcje PPOŻ
 • Próbne ewakuacje
 • Plany ewakuacyjne
 • Drogi ewakuacyjne

KONTROLA WARUNKÓW PRACY:

Nie zapowiedziane kontrole warunków pracy w godzinach jej trwania również należą do moich obowiązkiem. W firmach, z którymi mam podpisaną umowę o współpracy, przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzam taką kontrolę. Jeżeli firma ma bhp-owca na etacie, przynajmniej raz w tygodniu powinny odbywać się takie kontrole, a ich przeprowadzenie powinno być zwieńczone sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja z kontroli powinna zawierać:

 • Rejestr kontroli
 • Zdjęcia
 • Informacja o czynnościach do poprawki
 • Ewentualnie wniosek do pracodawcy o ukaranie pracownika za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp

Uff, to na tyle, dodatkowo muszę zaznaczyć, że jako bhp-owiec w spódnicy, biorę czynny udział w różnego rodzaju audytach przeprowadzanych przez zewnętrzne jednostki, które bardzo często na wysokim poziomie stawiają bezpieczeństwo pracy we współpracujących z nimi firmach, co oczywiście mnie osobiście bardzo cieszy!
Czy nadal uważasz, że bhp-owiec prowadzi tylko szkolenia? Mam nadzieje, że nieco otwarłam Ci oczy pokazując z czym w codziennej pracy musi mierzyć się każdy bhp-owiec – nie tylko w spódnicy.

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, mam małą niespodziankę! Skrupulatne przygotowuję się do otwarcia swojego sklepu internetowego na stronie bhpikadry.pl. W nim, oprócz szkoleń na zasadach e-learningu każdy będzie mógł zakupić wszystko to, co jest potrzebne w przedsiębiorstwie, a dotyczy bhp, kadr i szkoleń, a także dużo, dużo więcej, ale teraz o tym ciii… dowiecie się w swoim czasie.

Pozdrawiam serdecznie
Monika

Szkolenia BHP w firmach

Szkolenie bhp… ojej znowu kilka godzin spędzonych z podstarzałym facetem, który mówi no stop jedno i to samo, i na dodatek śmierdzą mu stopy! Ile z Was ma takie skojarzenia dotyczące szkoleń BHP? Niestety ja też to kiedyś przeżyłam i wtedy powiedziałam sobie: stop – nigdy taka nie będę!!!

Pracodawco, szkolenia bhp to bezpieczeństwo dla Twoich pracowników i dla Ciebie!

Poznajcie Mariolkę, załóżmy, że chce ona założyć własną firmę, na początku jednoosobową. Będzie zajmować się sprzedażą kursów przez internet. Praca miła, ciekawa, z perspektywą i przede wszystkim prowadzona w domu, bo Mariolka niedawno urodziła córeczkę!

Mariolka poszła do Urzędu Miasta, zarejestrowała działalność gospodarczą i zastanawia się co dalej? Znajomy podpowiedział jej, aby zainteresowała się BHP, bo kontrolują, bo ciągle się czepiają, bo mają pretensje. Mariolka nie lubi takich sytuacji, więc chce mieć wszystko w papierach elegancko zrobione. Zgłosiła się do znajomej, bhp-owca w spódnicy.

W jednoosobowej firmie pracodawca musi przejść szkolenie bhp dla pracodawców! Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie zatrudnić pracownika.

Znajoma Mariolki zaproponowała, szkolenie w formie samokształcenia kierowanego, umożliwia ono uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, z tym, że odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty lub internetu. Przypominała jej również o możliwości skorzystania konsultacji indywidualnych za pośrednictwem telefonu, internetu, poczty, bądź osobiście. Mariolka ukończyła szkolenie, przesłała wyniki testu do znajomej i otrzymała zaświadczenie, które jest ważne przez 5 kolejnych lat.

A teraz załóżmy, że Mariolka prowadzi już jakiś czas swoją firmę i potrzebuje kogoś do pomocy. Musi zatrudnić pracownika, a co ze szkoleniami bhp?

Szkolenie bhp dla pracowników musi się odbyć, przed dopuszczeniem do pracy, ma być okresowo powtarzane, odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy!

Mariolka zatrudniła Bernadettę na stanowisko młodszego konsultanta ds. szkoleń. Bernadetta ma swoje biurko i laptopa. Wyszukuje zlecenia i odpowiada za obsługę biura. Mariolka udzieliła jej instruktażu ogólnego, ponieważ zdobyła wiedzę na ten temat, poprzez samokształcenie kierowane. Instruktaż musi mieć miejsce w pierwszym dniu, w którym Bernadetta rozpoczęła pracę! Szkolenie wstępne jest ważne jeden rok. Następne szkolenie już musi przeprowadzić bhp-owiec w spódnicy!

To w jakiej formie zostanie przeprowadzone szkolenie, nie zależy od bhp-owca, lecz od stanowiska na którym pracujecie!

Szkolenia dla pracodawców, dla osób zarządzających pracownikami, dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych można przeprowadzić poprzez samokaształcenie kierowane. Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych tylko w formie seminarium, które jest nie krótsze niż pięć godzin lekcyjnych. Wszystkie szkolenia okresowe muszą zakończyć się zdaniem egzaminu, potwierdzającego zdobytą wiedzę.

Celem szkolenia bhp jest zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy oraz środkami i działaniami zapobiegawczymi. Pozwala poznać przepisy i zasady bhp. Kształtuje umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, uczy postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Pracodawco dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników!

Masz problem ze szkoleniami bhp, nie wiesz, jak „ugryźć” ten temat, napisz komentarz, zadaj pytanie, a na pewno uzyskasz rzetelną odpowiedź od Twojego bhp-owca w spódnicy!

Pozdrawiam
Monika
BHP-owiec w spódnicy

BHP-owiec w spódnicy

BHP, eee… to nie dla mnie – pewnie tak sobie pomyślisz….

Posłuchaj mojej historii, a zobaczysz, że BHP-owiec w spódnicy, też jest Ci potrzebny!!!

Moja przygoda rozpoczęła się już we wczesnym dzieciństwie. Mój Tato prowadził firmę budowlaną i zabierał mnie często na różne budowy. Później doszła do tego hurtownia odzieży ochronnej i roboczej, nad którą, gdy tylko skończyłam szkołę średnią, przejęłam panowanie. W tym czasie studiowałam i pracowałam jednocześnie, choć nie myśl sobie, że była to łatwa praca. Praca z rodziną, nigdy nie jest łatwa. Zatrudnialiśmy wielu pracowników, ale gdy chociaż jeden się pomylił, jak myślisz kto dostawał ochrzan? No oczywiście, że nie on, tylko zawsze ja. Prościej było zbesztać córkę, niż pracownika. Nie powiem, wiele mnie to nauczyło. Na swojej drodze spotykałam większość mężczyzn pracujących na budowach lub prowadzących własne firmy. Nauczyłam się bardzo szybko, jak sobie z nimi radzić. Nie jestem też z tych co dadzą sobie w kaszę dmuchać, nigdy nie pozostawałam obojętna na słowne zaczepki i uszczypliwości. Po ukończeniu licencjatu, oczywiście niezwiązanego z wykonywanym zawodem, podjęłam decyzję, że chcę szkolić, chcę przekazywać swoją wiedzę innym. Nie chcę być tylko praktykiem, chcę mieć wykształcenie i wiedzę, potwierdzoną dyplomem.

Tym sposobem ukończyłam równolegle studia drugiego stopnia i podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Oczywiście od początku studiów uczyłam się w praktyce jak zarządzać BHP w firmie. Przedsiębiorstwo Taty było tym, na którym ćwiczyłam, wdrażałam się i popełniałam błędy, aby je potem naprawić. I tak zakochałam się…, tak zakochałam w bezpieczeństwie, w higienie, w pracy…

Dlatego teraz, pracując już na swoim, dbam o bezpieczeństwo pracowników, przekazuje innym swoją wiedzę, rozprzestrzeniam ją, a Tobie Droga Kreatorko Jutra chcę przekazać wszystko, co niezbędne do prowadzenia bezpiecznej firmy. Nie ma tu znaczenia, czy prowadzisz firmę jednoosobową, czy zatrudniasz jednego, pięciu, dziesięciu czy pięćdziesięciu pracowników. Ich umowy także nie mają znaczenia – prawo dla wszystkich jest jednakowe, a o bezpieczeństwo dbać trzeba i tego chyba nie muszę Ci tłumaczyć!

Pamiętaj, że kryzys i brak środków nie zwalniają Cię z dbania o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników!

Moja Droga Kreatorko specjalnie dla Ciebie, dwa razy w miesiącu: w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca będzie ukazywał się artykuł o bezpieczeństwie i higienie pracy. Będę tam poruszała kwestie m.in. szkoleń pracowników, wypadków przy pracy, instrukcji stanowiskowych, ocen ryzyka zawodowego, ergonomii, kontroli w firmie i wiele, wiele innych, ponieważ wyżej wymienione zagadnienia, to tylko kropla w morzu zadań BHP-owca w spódnicy.

Mam nadzieję, że zainteresujesz się moją pracą i z chęcią będziesz czytała kolejne wpisy oraz, że podzielisz się ze mną swoimi doświadczeniami w zakresie BHP.

Nie zapomnij też, że chętnie odpowiem na zadane przez Ciebie pytania.

Pozdrawiam serdecznie
Monika
BHP-owiec w spódnicy